thông tin liên hệ
Mr. Ko Yu Wei
Tổng Giám Đốc
0937 880 191 - 0274 3803158, 0274 3803159

Ms. Trâm
Kinh doanh - 0907.114.062

KUANG CHANG PRECISION INDUSTRY CO., LTD
Loại hình cty:
Gia Công, Sản Xuất
SP/ DV chính:
Khuôn Mẫu, Gia Công Ép Nhựa, v.v...
Năm thành lập:
2001
Mã số thuế:
3702 216 809
Số nhân viên:
Từ 101 - 200 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Châu Á, Pháp, Hoa Kỳ, Châu Âu

Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giải thưởng,...

Năng lực công ty

 廣錩精密ベトナム株式会社(台湾企業) KUANG CHANG MOLD CO.LTD (Taiwan Company)

精密エンジニアリングプラスチックス金型/ダイキャスト成形型の設計、製作、販売

金型修理や金型メンテナンスの対応

プラスチック成形品製造、加工、組立までの一貫生産可能

当社得意とするものは精度金型製作成型技術です

取扱品目

/オートバイ工場/修正部品、金型設計製造

ホットランナー金型プラスチック

シールの射出成形金型

コーティングされた鉄の射出成形金型

さまざまな色の射出成形金型

プレフォーム/ボトル射出成形金型

医療用品射出成形金型

電子部品/3C製品射出成形金型

電気製品金型

亜鉛/アルミニウム合金のダイカスト金型

というように精密プラスチック金型および様々種類...

保有設備

VMC-115 CNC MILLING MACHINE (CNCマシニングセンター電腦铣床)

A-8 CNC MILLING MACHINE (CNCマシニングセンター電腦铣床)

SHCM-S96RVS VERTICAL MILLING MACHINE (汎用フライス盤铣床)

TSM-26SHB VERTICAL MILLING MACHINE (汎用フライス盤铣床)

YSM-15SS VERTICAL MILLING MACHINE (汎用フライス盤铣床)

KRB- 4H VERTICAL MILLING MACHINE (汎用フライス盤铣床)

ZNC- 500 MACHICINE (ZNC放電加工機ZNCマシン)

ZNC- 400 MACHICINE (ZNC放電加工機ZNCマシン)

EDM CV42 MACHICINE (放電加工機EDMマシン)

M50 EDM MACHICINE (放電加工機EDMマシン)

M30 EDM MACHICINE (放電加工機EDMマシン)

PL-618 GRIN1200X600MM GRINDING MACHICINE (精密表面研削ディスクグラインダ)

DING MACHICINE (精密表面研削ディスクグラインダ)

CSR-1300 HYDRAULIC RADIAL DRILLS (旋盤鑽床カンチレバー掘削)

LATHE 1200MM LATHE (旋盤車床)

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE 50TON*2(クロス型プラスチック射出成形機50デイトン*2)

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE 90TON*2(クロス型プラスチック射出成形機90デイトン*2)

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE 100TON*1(クロス型プラスチック射出成形機100デイトン*1)

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE 240TON*1(クロス型プラスチック射出成形機240デイトン*1)

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE 250TON*2(クロス型プラスチック射出成形機250デイトン*1)