Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Gia Công, Sản Xuất
SP/ DV chính:
Khuôn Mẫu, Gia Công Ép Nhựa, v.v...
Năm thành lập:
2001
Số nhân viên:
Từ 101 - 200 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Châu Á, Pháp, Hoa Kỳ, Châu Âu
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ms. Trâm
Tel: 0907.114.062

thông tin liên hệ
Mr. Ko Yu Wei
Tổng Giám Đốc
0937 880 191 - 0274 3803158, 0274 3803159

Ms. Trâm
Kinh doanh - 0907.114.062

Khuôn ép nhựa

Khuôn nhựa thổi
Khuôn nhựa thổi
khuôn khay chocolate
khuôn khay chocolate
khuôn muỗng hot runner
khuôn muỗng hot runner
khuôn hộp kem nhựa
khuôn hộp kem nhựa
khuôn tăm nha khoa
khuôn tăm nha khoa
khuôn tay nắm
khuôn tay nắm
khuôn nút vặn
khuôn nút vặn
khuôn ép nhựa
khuôn ép nhựa
khuôn ép nhựa
khuôn ép nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu Kuang Chang
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa

Gia công ép nhựa

Chi tiết nhựa thổi
Chi tiết nhựa thổi
muỗng nhựa
muỗng nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Khay nhựa
Khay nhựa
Giá nhựa
Giá nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Nui đèn
Nui đèn
Nắp nút nhựa
Nắp nút nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Chi tiết nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
chi tiết nhựa
chi tiết nhựa
chi tiết nhựa
chi tiết nhựa

Khuôn đúc nhôm

khuôn đúc nhôm
khuôn đúc nhôm
khuôn đúc nhôm
khuôn đúc nhôm
khuôn đúc nhôm
khuôn đúc nhôm
khuôn  đúc nhôm
khuôn đúc nhôm
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhựa
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm
khuôn nhôm

Máy móc thiết bị

Máy đúc thổi
Máy đúc thổi
Máy đo 3D
Máy đo 3D
máy đo 2.5D
máy đo 2.5D
Máy ép nhựa 650 tấn
Máy ép nhựa 650 tấn
Máy ráp khuôn
Máy ráp khuôn
Máy ép nhựa thử khuôn
Máy ép nhựa thử khuôn
Máy phay CNC
Máy phay CNC
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng