thông tin liên hệ
Mr. Ko Yu Wei
Tổng Giám Đốc
0937 880 191 - 0274 3803158, 0274 3803159

Ms. Trâm
Kinh doanh - 0907.114.062

Chia sẻ lên:
Nhà xưởng

Nhà xưởng

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy đúc thổi
Máy đúc thổi
Máy đo 3D
Máy đo 3D
máy đo 2.5D
máy đo 2.5D
máy CNC
máy CNC
Máy ráp khuôn
Máy ráp khuôn
Máy gia công khuôn
Máy gia công khuôn
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Máy ép nhựa
Máy ép nhựa
Máy ép nhựa
Máy ép nhựa
Máy phay CNC
Máy phay CNC
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Máy ép nhựa 650 tấn
Máy ép nhựa 650 tấn
Máy ép nhựa
Máy ép nhựa
Máy ép nhựa thử khuôn
Máy ép nhựa thử khuôn